دانشگاه جامع علمی کاربردی پارس آباد 1 بدون کنکور برای بهمن ماه 1397 دانشجو می پذیرد.
 

IMG_20190123_163619_804.jpg