مراسم تودیع و معارفه مسول بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی مرکز پارس اباد 1
در این مراسم که با حضور اقای بحری مسول بسیج دانشجویی شهرستان صورت گرفت اقای فرامرز نوری بعنوان مسول جدید بسیج دانشجویی مرکز معرفی و از زحمات برادر ارجمند سجاد بهزاد تقدیر به عمل امد.
روابط عمومی مرکز

IMG_20190425_192308_258.jpg

IMG_20190425_192343_504.jpg

امور دانشجویان

images/data/key%2001.png images/data/key%2002.png images/data/jozve%2001.png images/data/key%2003.png

موقعیت مکانی

http://uastp1.ir/images/data/Maps-icon.png