مراسم تودیع و معارفه مسول بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی مرکز پارس اباد 1
در این مراسم که با حضور اقای بحری مسول بسیج دانشجویی شهرستان صورت گرفت اقای فرامرز نوری بعنوان مسول جدید بسیج دانشجویی مرکز معرفی و از زحمات برادر ارجمند سجاد بهزاد تقدیر به عمل امد.
روابط عمومی مرکز

IMG_20190425_192308_258.jpg

IMG_20190425_192343_504.jpg