تجلیل از خدمات و زحمات همکار گرامی سرکار خانم عزتی به پاس 5 سال خدمت صادقانه.

آرزوی توفیق و سربلندی روزافزون برای این همکار گرامی در تمامی مراحل زندگی. 

روابط عمومی مرکز

IMG_20190425_192219_228.jpg

IMG_20190425_192254_138.jpg