به مناسبت شبهای احیا و مصادف با شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی پارس آباد 1
با همکاری بسیج دانشجویی مرکز روز یکشنبه مورخه 5 خرداد 98 در محوطه دانشگاه ، آش نذری احسان نمودند .
امورفرهنگی و بسیج دانشجویی مرکز علمی کاربردی پارس آباد 1

IMG_20190526_223603_417.jpg