دانشگاه جامع علمی کاربردی پارس آباد 1 بدون کنکور برای مهر ماه 1398 دانشجو می پذیرد.

photo_2019-08-14_10-06-12.jpg