اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی مرکز پارس آباد 1 در مورد بیماری کرونا
 
با توجه به انتشار ویروس کرونا در شهرستان پارس آباد و جهت جلوگیری از انتشار ویروس ، این مرکز تا گشایش عمومی کلیه دانشگاههای کشور تعطیل می باشد.
دانشجویان عزیز می توانند مراحل انتخاب واحد را بصورت اینترنتی و یا با هماهنگی تلفنی با کارشناسان آموزش انجام دهند.
در ضمن کارشناسان آموزش مرکز تا پایان وقت اداری سال جاری در دانشگاه حضور دارند.

111.jpg

امور دانشجویان

images/data/key%2001.png images/data/key%2002.png images/data/jozve%2001.png images/data/key%2003.png

موقعیت مکانی

http://uastp1.ir/images/data/Maps-icon.png