1. لطفا برای ثبت نام از فرم زیر استفاده کنید . بعد از تایید بخش پشتیبانی مشخصات ورود به ایمیل و شماره موبایل شما ارسال خواهد شد.
 2. نام(*)
  لطفا نام خود را به فارسی وارد کنید!
 3. نام خانوادگی(*)
  لطفا نام خانوادگی خود را به فارسی وارد کنید!
 4. کد ملی(*)
  لطفا کد ملی خود را وارد کنید!
 5. ش.شناسنامه(*)
  لطفا شماره شناسنامه خود را وارد کنید!
 6. نام پدر(*)
  لطفا نام پدر خود را وارد کنید!
 7. صادره از
  ورودی نامعتبر
 8. تاریخ تولد(*)
  لطفا تاریخ تولد خود را بصورت 1375/11/20 وارد کنید!
  نمونه: 1375/04/26
 9. نوع شغل
  ورودی نامعتبر
 10. نام کاربری(*)
  لطفا نام کاربری خود را وارد کنید!
 11. رمز عبور(*)
  لطفا یک رمز عبور معتبر با کارکترهای متفاوت وارد کنید!
 12. آدرس ایمیل (*)
  لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید!
 13. اطلاعات تحصیلی
 14. کد دانشجویی(*)
  لطفا کد دانشجویی خود را وارد کنید!
 15. سال ورود(*)
  وارد کردن سال ورود ضروری است!
 16. رشته تحصیلی(*)
  وارد کردن رشته تحصیلی ضروری است!
 17. مقطع تحصیلی
  ورودی نامعتبر

امور دانشجویان

images/data/key%2001.png images/data/key%2002.png images/data/jozve%2001.png images/data/key%2003.png

موقعیت مکانی

http://uastp1.ir/images/data/Maps-icon.png