1. نام کامل(*)
  لطفا نام و نام خانوادگی خود را به فارسی تایپ فرمائید!
 2. شماره دانشجویی(*)
  وارد کردن شماره دانشجویی ضروری است!
 3. شماره تماس(*)
  لطفا یک شماره تماس وارد کنید!
 4. آدرس ایمیل(*)
  پر کردن این فیلد ضروری است!
 5. اهمیت
  پر کردن این فیلد ضروری است!
 6. موضوع تیکت(*)
  وارد کردن یک موضوع برای درخواست‌تان ضروری است!
 7. متن تیکت(*)
  پر کردن این فیلد ضروری است!
 8. ارسال مدارک
  پر کردن این فیلد ضروری است!
 9. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    تازه کردنکد امنیتـی وارد شده صحیح نمی باشد مجددا تلاش فرمائید!

امور دانشجویان

images/data/key%2001.png images/data/key%2002.png images/data/jozve%2001.png images/data/key%2003.png

موقعیت مکانی

http://uastp1.ir/images/data/Maps-icon.png