روشهای پرداخت شهریه :
 
 
پرداخت  15 درصد  هزینه ستاد از طریق سامانه هم آوا به آدرس  https://edu.uast.ac.ir    با ورود به پنل کاربری خود دانشجو امکان پذیر است.
 پرداخت 85 درصد شهریه از طریق واریز فیش به شماره حساب 0216133084002 نزد بانک صادرات بنام مرکز علمی کاربردی پارس آباد1 امکان پذیر است.
روش دیگر پرداخت 85 درصد شهریه از طریق مراجعه به امور مالی دانشگاه امکان پذیر است.
 
 
                                                              با تشکر
                                                               امور مالی دانشگاه

امور دانشجویان

images/data/key%2001.png images/data/key%2002.png images/data/jozve%2001.png images/data/key%2003.png

موقعیت مکانی

http://uastp1.ir/images/data/Maps-icon.png